slamsugning
Start      Hem      Policy      Erbjudande      Råd och tips      Fordon      Kontakt
  slamsugning Jour dygnet runt

 

 

 

Vi har en effektiv kombibil där vi kan suga vätskor samt slam som i kombination med högtrycksspolningen blir mycket effektivt.

Detta avhjälper:
- Översvämningar såväl inne i fastigheter som ute
- Alla vätskor även ADR (Farligt gods)
- Diverse slam så som jord/grusmassor

Avfallet som sugs upp transporteras sedan till lämpligt reningsverk/avfallsstation.

Slamsugning
spolning slamsugning dagvatten malmö

Slamsugare
slamsugare spolbil malmö

040-615 11 70
     
slamsugning Malmö