stopp i däneringen
Start      Hem      Policy      Erbjudande      Råd och tips      Fordon      Kontakt
Inomhus Utomhus Jour dygnet runt
 

Tips för stopp utomhus

Det kan vara svårt att veta ledningens kondition men det finns vissa saker som man kan vara observant på.

Tecken som visar på stopp i avloppet är:

 • Att stupröret svämmar över
 • att det är onormalt fuktigt på marken
 • ett minskat flöde i dräneringen
 • att man hittar främmande föremål i rensbrunnar

  Vad kan jag då göra för att förebygga problemen?

 • Använd "rensar" till stuprör.
 • Undvik att plantera träd och buskar som riskerar att växa in i eventuella     rör.
 • Ha alltid lock över alla brunnar, delvis för att undvika främmande     föremål men framförallt för att förebygga olyckor.
 • Att följa riktlinjer för utplaceringar av rensar och rensbrunnar vid     byggnation/ombyggnation.

  Andra problem som inte är lika självklara kan vara avlopp- och dagvattenssystem med dåligt fall som kan resultera i stopp.

  Viktigt att tänka på att alla rör har en beräknad livslängd men med rätt åtgärder kan man undvika att i förtid
  behöva byta ledningar.

 • 040-615 11 70
       
  slamsugning Malmö